Scope en algemene opmerkingen (1) Behoudens individuele afspraken en overeenkomsten die voorrang hebben op deze AV, is de zakelijke relatie tussen de verkoper en de klant uitsluitend onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. Tenzij anders overeengekomen, wordt het opnemen van de eigen voorwaarden van de klant tegengesproken (2) De klant is een consument, voor zover hij het contract sluit voor doeleinden die overwegend noch zijn commerciële noch zijn onafhankelijke professionele activiteit kunnen worden toegeschreven. Aan de andere kant is een ondernemer een natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk samenwerkingsverband dat, bij het aangaan van een juridische transactie, handelt in de uitoefening van zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit. conclusie (1) Het contract wordt afgesloten met: (vul hier naam en adres in) ________________________ ________________________ ________________________ (2) De essentiële kenmerken van de goederen zijn het resultaat van de respectieve productbeschrijving die door de verkoper is vastgesteld. (3) Alle aanbiedingen in de online-shop van de verkoper vormen slechts een niet-bindende uitnodiging aan de klant om een overeenkomstig aanbod aan de verkoper in te dienen. Zodra de verkoper de bestelling van de klant heeft ontvangen, ontvangt de klant eerst een bevestiging van de bestelling van de verkoper, meestal per e-mail (orderbevestiging). De orderbevestiging is nog niet de aanvaarding van de bestelling. Na ontvangst van de bestelling van de klant zal de verkoper deze op korte termijn controleren en de klant binnen 2 werkdagen informeren of hij de bestelling accepteert (orderbevestiging). Het bestelproces in de online winkel De verkoper werkt als volgt: (4) De klant kan producten uit het assortiment van de verkoper selecteren en deze via de knop "Toevoegen aan winkelmandje" in een zogeheten winkelwagen verzamelen. Door op de knop "Winkelwagen" te klikken, krijgt de klant een overzicht van de geselecteerde producten. Met de knop "Nu kopen" doet hij een bindende toepassing om de goederen in het winkelwagentje te kopen. Alvorens de bestelling in te dienen, kan de klant op elk gewenst moment de ingevoerde gegevens en de ingevoerde gegevens wijzigen en bekijken met behulp van de browserfuncties "Terug" en "Volgende" die als pijltoetsen worden weergegeven. De aanvraag kan alleen worden ingediend en verzonden als de klant deze algemene voorwaarden heeft geaccepteerd door op de knop "Algemene voorwaarden accepteren" te klikken en daardoor in zijn aanvraag te worden opgenomen. De verkoper stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt vermeld en de klant de functie "Afdrukken" kan afdrukken. De automatische ontvangstbevestiging documenteert alleen dat de bestelling van de klant door de verkoper is ontvangen en houdt geen aanvaarding van het verzoek in. Het contract komt alleen via de levering de verklaring van acceptatie door de verkoper, die per afzonderlijke e-mail wordt verzonden. Onderwerp van contract, voorwaarde, levering, beschikbaarheid van goederen (1) Het onderwerp van het contract zijn de goederen en diensten gespecificeerd door de klant in het kader van de bestelling en vermeld in de orderbevestiging en / of orderbevestiging tegen de eindprijzen vermeld in de online shop. Fouten en fouten zijn daar gereserveerd, vooral met betrekking tot de beschikbaarheid van goederen. (2) De aard van de bestelde goederen komt uit de productbeschrijvingen in de online winkel. Afbeeldingen op de website kunnen de producten slechts op onjuiste wijze weergeven; In het bijzonder kunnen kleuren om technische redenen aanzienlijk verschillen. Afbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van het product. Specificaties, gewicht, afmetingen en prestaties zijn zo precies mogelijk, maar kunnen de gebruikelijke afwijkingen hebben. De functies die hier worden beschreven, zijn geen gebreken aan de door de verkoper geleverde producten. (3) Indien er op het moment van de bestelling van de klant geen exemplaren van het door hem geselecteerde product beschikbaar zijn, zal de verkoper de klant hierover informeren in de orderbevestiging. Als het product permanent niet leverbaar is, kijkt de verkoper weg van een acceptatieverklaring. In dit geval is er geen contract gesloten. (4) Als het door de klant in de bestelling aangeduide product slechts tijdelijk niet beschikbaar is, zal de verkoper de klant onmiddellijk in de orderbevestiging informeren. In het geval van een leveringsvertraging van meer dan twee weken, heeft de klant het recht om zich terug te trekken uit het contract. Overigens heeft de verkoper in dit geval het recht om zich terug te trekken uit het contract. Daarbij zal hij onmiddelijk de reeds door de klant gedane betalingen vergoeden